Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013

1) ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΦΘΑΡΤΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ

                                                1) ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΦΘΑΡΤΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ


Είναι μοναδικό  να έχεις φτάσει στο σημείο να στέκεσαι με ειλικρίνεια μπροστά στον Υιό και Λόγο του Θεού του ζώντος και να του λες: Ιδού εγώ Κύριε, πρόσταξε τον δούλο σου. (ερμ. Ρωμ.α-1)
Ø  
Ο Θεός αυτό που υπόσχεται ξέρει και να το εκπληρώνει. Ο τρόπος εκπλήρωσης είναι η παρουσία του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος, ο οποίος κήρυξε το Ευαγγέλιο της βασιλείας, το οποίο καταργεί τον φυσικό θάνατο και κατόπιν ιδρύει την βασιλεία του Θεού διά της κρίσεως πρώτα μέσα μας και έπειτα και γύρω μας. Αμήν. (ερμ. Ρωμ.α-2)
Ø  
Ο Θεός δεν ανήκει σε κανέναν άνθρωπο και δεν διέπεται από κανένα έθνος. Ο Θεός είναι Θεός όλων των εθνών, είναι Θεός όλης της δημιουργίας την οποίαν ο ίδιος γέννησε διά του λόγου του και εξελίσσει αυτήν διά του πνεύματός του, ώστε όλα τα λογικά όντα να φτάσουν στο πλήρωμα του Θεού με σκοπό να γίνουν κατ εικόνα και ομοίωση, καθώς κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι της απείρου κάλους δόξης του. (ερμ. Ρωμ.α-3)
Ø  
Το μεγαλείο της δόξης του Χριστού έγκειται στο ότι οι κοινωνίες δεν τον επηρέασαν πνευματικά, ώστε να μιμηθεί αυτές αλλά βάδισε την δική του πορεία με μοναδικό χαρακτήρα που κέντριζε το ενδιαφέρον των συνανθρώπων του, οι οποίοι γίνονταν μαθητές του. Αμήν. (ερμ. Ρωμ.α-4)
Ø  
Η χάρη δόθηκε διά του μέγα ελέους, το οποίο είναι στην ουσία μία επιταγή χωρίς κάποιο συγκεκριμένο ποσό και ο λόγος που εδόθη εις ημάς αυτή η επιταγή (έλεος) είναι για να βάλουμε εμείς το ποσό εκείνο που καλύπτει την αμαρτία μας και χαρίζει εις ημάς διά της πίστεως στον Υιό και Λόγο του Θεού του ζώντος την άφθαρτη ζωή που εξασφάλισε ο Θεός εις ημάς μέσω της σταυρικής θυσίας του Χριστού. (ερμ. Ρωμ.α-5)
Ø  
Η ζώσα πίστη διακατέχεται από σημεία, καρπούς και χαρίσματα καθώς και από την ουρανόδρομη σοφία του Λόγου του Θεού, η οποία εξασφαλίζει την άφθαρτη ζωή στα μέλη του Θεού. Όλα αυτά τα άφθαρτα στοιχεία όταν μας διακατέχουν, γίνονται αντιληπτά από τους υιούς και θυγατέρες όπου είναι σήμερα διασκορπισμένοι εις όλον τον κόσμο και περιμένουν με τους λύχνους αναμμένους να ακολουθήσουν εκείνους που έχουν την πίστη, την τόλμη αλλά και την δύναμη να ανατρέψουν την δαιμονισμένη κατάσταση που υφίσταται σήμερα στον κόσμο. (ερμ. Ρωμ.α-8)
Ø  
Εκείνος λοιπόν, ο Παράκλητος, θα επαναφέρει τον άνθρωπο στις αρχές του Θεού, δημιουργώντας στον κόσμο δύο μερίδες ανθρώπων, τους αναγεννημένους και τους αντιδραστικούς οι οποίοι θα εισέλθουν στην αντίδραση διότι ο Θεός θα χαλάσει τα δαιμονισμένα σχέδια τους, τα οποία ενεργούν εις βάρος της αγάπης του Θεού, ώστε να γίνουν κατόπιν αντίχριστος. Μόνο με το να κάνουμε το θέλημα του Θεού θα βασιλεύουμε στον κόσμο. (ερμ. Ρωμ.α-8)
Ø  
Ο Θεός αδέλφια μου σήμερα κατέβηκε στην γη και δημιουργεί στράτευμα, λαό Θεού. Ο τρόπος που το κάνει αυτό είναι κηρύττοντας εις αυτόν τον λαό το Ευαγγέλιο της βασιλείας. Αμήν. (ερμ. Ρωμ.α-8)
Ø  
Η εν πνεύματι λατρεία γίνεται με τον νου, με την καρδιά, με τη ζωή μας, όταν εμείς γινόμαστε θυσία ζώσα ευάρεστη στον Θεό. Υπάρχει και η λατρεία του τύπου που εκδηλώνεται μέσα από τις θρησκείες. Η διαφορά είναι ότι η μία μας οδηγεί στην ζωή διά της ζωής και η άλλη στην ζωή διά του θανάτου. Αρα, αστέρας από αστέρα διαφέρει κατά την δόξα. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. (ερμ. Ρωμ.α-9)
Ø  
Ο Θεός σήμερα βασιλεύει στον νου των ανθρώπων μα όχι στην καρδιά τους, φυσική συνέπεια να μην βασιλεύει στην καθημερινότητά τους. (ερμ. Ρωμ.α-13)
Ø  
Η δικαιοσύνη  από μόνη της δεν φτάνει να βοηθήσει τον δίκαιο για να γίνει και κληρονόμος της άφθαρτης ζωής. Σε αυτή την άφθαρτη ζωή δύνανται να μπορούν να εισέλθουν ή να αποκτήσουν μόνο οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι θα εννοήσουν το Ευαγγέλιο της βασιλείας και την άπειρη σοφία του, την οποίαν και θα αναπτύξουν στην ζωή τους. (ερμ. Ρωμ.α-14)
Ø  
Τα βασικά στοιχεία της δικαιοσύνης του Θεού είναι δύο. Πρώτον, το έλεος του Θεού και δεύτερον η λογική εκείνη του Θεού η οποία έχει την προσφορά που στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό. (ερμ. Ρωμ.α-15)
Ø  
Όσο για την πίστη, να γνωρίζουμε ότι η ανοδική πορεία αυτής δεν επιτυγχάνεται εύκολα. Συνίσταται πολυχρόνιος πνευματικός αγώνας στον οποίον αφού μάθουμε να κενώνουμε τον εαυτό μας και να αποβάλλουμε το εγώ μας εμπιστευόμενοι τον Πατέρα μας, τότε θα δυνάμεθα να βγούμε μέσω της προσευχής νικητές δημιουργώντας μέσω αυτής της ζώσης πίστης θαύματα μεγάλα στην ζωή μας και στην ζωή των γύρων μας. Η πίστη αυξάνει μέσα από πολλές εμπειρίες θετικές ή αρνητικές, πνευματικές ή μη. Αμήν. (ερμ. Ρωμ. Α-16)
Ø  
Ο Θεός έθεσε σε όλη την Δημιουργία λογικά ή άλογα όντα κάτω από το πνεύμα το δικό του. Ειδικότερα τον άνθρωπο τον οποίον δημιούργησε ώστε να αναπτυχθεί με την λογική του Θεού, η οποία έχει σαν κορωνίδα την αγάπη. Αν ο άνθρωπος κάνει κακή χρήση της ελευθερίας του και θέτει καινούργιους νόμους που ονομάζονται εντάλματα ανθρώπων ή νόμους οι οποίοι είναι εις βάρος του θελήματος του Θεού ή του συνανθρώπου ή της Δημιουργίας, είναι σίγουρο ότι θα υποστεί αργά ή γρήγορα την οργή του Θεού που είναι ο διάβολος και θα του κάνει την ζωή δύσκολη. (ερμ. Ρωμ.α-18)
Ø  
Η Δημιουργία δεν διακατέχεται από την λογική κάνε ό,τι θες αλλά από το θέλημα του Θεού, το οποίο φανερώνεται μέσα στον Λόγο του Θεού και διακατέχεται από τους καρπούς, τα χαρίσματα και τα σημεία του Αγίου Πνεύματος όπου μας καθιστούν κληρονόμους Θεού, συγκληρονόμους Χριστού και συμμέτοχους της δόξης αυτού του Θεού. (ερμ. Ρωμ.α-18)
Ø  
Όταν η ελευθερία μας χρησιμοποιείται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού τότε τα έργα μας, μας οδηγούν στην άφθαρτη ζωή. Όταν όμως η ελευθερία μας χρησιμοποιείται με εωσφορικό εγωισμό τότε αυτή μας οδηγεί στην πρόωρη φθορά, η οποία επιφέρει τον θάνατο. Εύχομαι να συλλάβουμε την σοφία του Θεού η οποία εκδηλώνεται μέσα από την ελεύθερη βούλησή μας, ώστε η οργή (διάβολος) να μην μας καταβάλει ποτέ. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. (ερμ. Ρωμ.α-18)
Ø  
Από την στιγμή που φύγαμε από τις αρχές του Θεού υιοθετήσαμε την φθορά, το γήρας, τον θάνατο. Έτσι γίναμε ένα με τα πετεινά, τα τετράποδα και τα ερπετά και ο λόγος διότι αυτά δεν διέπονται από πνεύμα, από λογική η οποία δύναται να αναπτύξει την σοφία του Θεού, ώστε μέσω αυτής της σοφίας να επικρατήσει η ζωή η άφθαρτη σε όλον τον πλανήτη. (ερμ. Ρωμ.α-23)
Ø  
Ο Θεός ζωοποιεί το σώμα ημών που είναι ναός του Αγίου Πνεύματος από το πνεύμα το δικό του, το οποίο είναι ζωοποιόν και δίνεται στον άνθρωπο του Θεού χωρίς μέτρο και όχι μέσα από τα βρώματα. (ερμ. Ρωμ.α-23)
Ø  
Όταν αναγεννηθούμε τότε η σοφία του Θεού θα αφθαρτοποιήσει εμάς αλλά και τα ζώα, διότι η κτίση ολόκληρη προσμένει τους υιούς και τις θυγατέρες να την λυτρώσουν από την φθορά, από την ταπείνωση που έχει υποστεί λόγω της πτώσης του ανθρώπου. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. (ερμ. Ρωμ.α-23)
Ø  
Το πνεύμα του Θεου ζωοποιεί, φωτίζει, εξελίσσει τον άνθρωπο  και τον οδηγεί στην κατάργηση της φθοράς και του θανάτου. Η ύλη είναι ένα παιχνίδι στα χέρια μας. Εμείς όμως την λατρέψαμε και μέσω αυτής γεμίσαμε δαιμόνια όπως πονηρίες, συμφέροντα, φιλοδοξίες, εγωισμούς κ.λπ. (ερμ. Ρωμ.α-25)
Ø  
Η αμαρτία έγκειται στο ότι γίνεται δευτέρα φύση του ανθρώπου, δηλαδή εμμονή, ακατάπαυστη συνήθεια, τρόπος ζωής. Το κακό σήμερα είναι ότι όλα αυτά τα πάθη τα παρουσιάζει η πλειονότητα των ανθρώπων. (ερμ.Ρωμ.α-28)
Ø  
Αν θέλεις άνθρωπε να αλλάξει ο αδελφός ή ο κόσμος προσπάθησε να αλλάξεις εσύ, ώστε να είσαι παράδειγμα. Ο άνθρωπος μιμείται το καλό όταν το δει να εφαρμόζεται. Ο Λόγος του Χριστού παροτρύνει, συμβουλεύει: Τις είσαι συ όστις κρίνεις αλλότριον οικέτην εις τον ίδιον αυτού κύριον ίσταται ή πίπτει· αναπολόγητος είσαι ο κρίνων διότι εις ότι κρίνεις τον άλλον σεαυτόν καταδικάζεις. Προσοχή, η κρίση και η κατάκριση κρύβουν το μεγαλύτερο εωσφορικό στοιχείο. (ερμ. Ρωμ. Β-1)
Ø  
Όταν κρίνουμε δείχνουμε πνευματική ανωριμότητα, δείχνουμε μικρότητα, δείχνουμε αλαζονεία και υπέρμετρο εγωισμό. Αν κρίνουμε αυστηρά, θα κριθούμε αυστηρά. Αν μας διακατέχει το έλεος απέναντι στα λάθη των άλλων, τότε αυτό θα μας καταδιώκει και εμάς εν ημέρα κρίσεως όταν βρεθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού. (ερμ. Ρωμ.β-2)
Ø  
Όταν ο άνθρωπος εννοήσει τις δωρεές του Θεού και τις εκτιμήσει, θα του δώσει και την αφθαρσία ώστε η ζωή του να είναι αιώνια και όχι παροδική και ευάλωτη στην φθορά. Η αφθαρσία για να αποκτηθεί χρειάζεται υπομονή, διότι είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να διεξάγει πνευματικούς αγώνες οι οποίοι θα του αναπτύξουν νέους νευρώνες. (ερμ. Ρωμ. Β-7)
Ø  
Η θλίψη που υπάρχει σήμερα μέσα μας, μπορεί να φύγει εντελώς, όταν καταφέρουμε να εμπιστευθούμε τον Θεό κάτω από όλες τις συνθήκες της ζωής μας και εννοήσουμε ότι δυνάμεθα να νικήσουμε το κακό μόνο αναπτύσσοντας το καλό. Εύχομαι να κενώσουμε εαυτό από το προσωπικό εωσφορικό εγώ μας, το οποίο μας οδηγεί μακριά από το θέλημα του Θεού, ώστε ο Χριστός να μας αναλάβει εκατό τοις εκατό και να μας εξασφαλίσει μία χαρούμενη ζωή γεμάτη σοφία Θεού συναρπάζουσα. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. (ερμ. Ρωμ.β-9)
Ø  
Το αγαθό έχει άπειρες δυνατότητες και άπειρες δυνάμεις. Αν θέλουμε να δούμε την αξία του αγαθού στην ζωή μας, ας ακολουθήσουμε τον Χριστό ώστε να αναπτυχθεί στην ζωή μας με την δική του σοφία. Μόνο τότε το αγαθό θα πολλαπλασιαστεί σε εμάς και ο λόγος διότι είναι εντολή Χριστού, νίκα το κακό με το καλό. Το αγαθό όταν το εξασφαλίσουμε θα μας χαρίσει δόξα, ειρήνη, δικαιοσύνη, αγάπη, τιμή ενώπιον Θεού και ανθρώπων. (ερμ. Ρωμ.β-10)
Ø  
Πολλοί λένε ότι αν κάνεις ένα λάθος ο Θεός θα σε τιμωρήσει. Θέλω να γνωρίζουμε ότι ο Θεός δεν είναι τιμωρός, το λάθος που κάνουμε αυτό φέρνει εμάς σε αδιέξοδο και όχι ο Θεός. (ερμ. Ρωμ.β-14)
Ø  
Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι το αιώνιο ουράνιο πολίτευμα του Θεού, είναι το σύνταγμα του μέλλοντος αιώνος όπου οι λαοί θα στοιχειοθετήσουν την ζωή τους. Το Ευαγγέλιο του Χριστού κρύβει μέσα του την υπέρ επιστήμη του μέλλοντος αιώνος η οποία είναι μία νέα επιστήμη, η επιστήμη του λόγου, της πίστεως. Το ρήμα του Θεού ζωοποιεί και ενεργοποιεί σε εμάς την άφθαρτη ζωή και η συναρπάζουσα σοφία του Θεού απεγκλωβίζει την ζωή μας από τα πνευματικά ερεθίσματα που μας διακατέχουν καθημερινά (σκέψεις). (ερμ. Ρωμ.β-16)
Ø  
Αν θέλουμε να λεγόμαστε Χριστιανοί θα πρέπει να αποβάλλουμε την υποκριτική συμπεριφορά μας, η οποία στηρίζεται σε γεννήματα αμαρτίας και να φέρουμε ουσιαστικά στην ζωή μας το θέλημα του Θεού, το οποίο έχει σκοπό να καταργήσει την αμαρτία που καταρρακώνει την ζωή και να φέρει μέσα μας τον τρόπο που αναπτύσσεται ο αγιασμός. (ερμ. Ρωμ. β-17)
Ø  
Ο κόσμος είναι το στολίδι του Θεού, είναι το κόσμημα του Θεού. Όταν ο κόσμος διέπεται από αγιασμό, δεν είναι εχθρός του Θεού αλλά κόσμημα αυτού. Όταν όμως ο κόσμος διέπεται από την αμαρτία τότε ο Θεός δεν έχει μετοχή, διότι αυτός ο κόσμος εχθρεύεται τον Θεό. (ερμ. Ρωμ. β-27)
Ø  
Πιστός, Ιουδαίος, Χριστιανός, Αγιος είναι ο αναγεννημένος άνθρωπος ο οποίος διέπεται από την σοφία του Θεού διά της οποίας δύναται να μην τον καταβάλλουν τα ερεθίσματα που δέχεται από τον κόσμο, ξεπερνώντας τα εύκολα και έτσι νικά αυτόν τον κόσμο. (ερμ. Ρωμ. β-28)
Ø  
Η αποστολή μας είναι να γίνουμε υιοί Θεού κατ εικόνα και ομοίωση αυτού. Ο Χριστός ήταν και είναι ο δάσκαλος όλων και θα πρέπει να τον ακολουθήσουμε ουσιαστικά ώστε να γίνουμε σαν αυτόν. Ο Χριστός ήταν υγιής στο πνεύμα και στο σώμα. Μέχρι να πετύχουμε εμείς αυτό δεν είμαστε τίποτα, απλώς ζούμε την παραμυθία μας. Ο Κύριος δεν έφερε μία θρησκεία, της οποίας οι πιστοί θα πρέπει να στηρίζονται στα φάρμακα. Έφερε το ουράνιο πολίτευμα το οποίο καταργεί την ασθένεια, την φθορά, τον θάνατο. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. (ερμ. Ρωμ. β-28)
Ø  
Όπως και να συμπεριφέρεται ο υποκριτής, το σχέδιο του Θεού δεν αλλάζει και κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να το θέσει σε υποτέλεια ή να το υποτιμήσει. (ερμ.Ρωμ.γ-2)
Ø  
Από την ημέρα που ο άνθρωπος αποστάτησε από τις αρχές του Θεού, που έφυγε κοντά από τον Θεό, έπαψε να αντιλαμβάνεται την αλήθεια του Θεού και αναπτύχθηκε καθώς μετέπειτα και όλο το ανθρώπινο γένος διά της τεκνογονίας πάνω στο ψέμα. (ερμ. Ρωμ.γ-4)
Ø  
Όσοι έχουν προορισμό σωτηρίας θα αντιληφθούν το ψέμα και θα αναπτυχθούν πάνω στην αλήθεια. Το ψέμα είναι η αμαρτία, τα πάθη, οι πονηρίες, οι εγωισμοί, οι χωρισμοί, τα σκάνδαλα μεταξύ των ανθρώπων, οι ασθένειες, η φθορά με αποκορύφωμα όλων τον θάνατο. Η αλήθεια είναι ο Τριαδικός Θεός, ο Πατέρας, ο Υιός και το ’γιο Πνεύμα, η ενανθρώπιση του Χριστού διά Πνεύματος Αγίου μέσα στο Ισραήλ, το ανθρωποσωτήριο έργο του, η σταυρική του θυσία, η ταφή του, η ανάστασή του, η ανάληψή του στα δεξιά του Πατρός. Η αλήθεια συνίσταται ακόμη στην ένταξη του θελήματος του Θεού στην ζωή μας. Αλήθεια είναι ο αγιασμός, ο καθαρισμός, η σοφία του Θεού, οι καρποί, τα χαρίσματα και τα σημεία του Αγίου Πνεύματος, η υγεία ψυχής και σώματος, η αφθαρσία, η αθανασία, η κατάργηση του φυσικού θανάτου, η ίδρυση της βασιλείας του Θεού στην γη, η δευτέρα έλευση του Χριστού στην γη. (ερμ.Ρωμ.γ-4)
Ø  
Η δικαιοσύνη του Θεού είναι το έλεος και η προσφορά, σε αυτόν που αμαρτάνει όμως δεν λειτουργεί. (ερμ.Ρωμ.γ-6)
Ø  
Η οργή του Θεού είναι ο διάβολος, ο οποίος παίρνει το δικαίωμα από εμάς όπου μέσα από την ελεύθερη βούλησή μας επιδιώκουμε εις όλη μας την ζωή το ψέμα, την αμαρτία, νομίζοντας ότι έτσι θα αναπτυχθούμε πνευματικά ή υλικά. (ερμ. Ρωμ.γ-6)
Ø  
Ο νόμος του Θεού υπάρχει για να γίνεται αντιληπτή σε εμάς η διαφορά των στοιχείων του Θεού και του διαβόλου και κατά πόσο μας διακατέχουν τα στοιχεία αυτά. Αν με το γνώθι σαυτόν δούμε ότι η αμαρτία υπερέχει του θελήματος του Θεού στην ζωή μας, τότε ας εισέλθουμε στο αγιαστήριο, στην σιωπή, στην προσευχή ώστε να γίνει αναστροφή αυτής της κατάστασης. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. (ερμ. Ρωμ. γ-18)
Ø  
Η ανυπακοή του ανθρώπου ως προς τον Θεό υφίσταται αιώνες. Δεν μπορεί  ο Θεός επειδή πολλοί σκέφτονται κατ’ αυτόν τον τρόπο να επιτρέψει να καταργηθεί η αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Να επιτρέψει να καταργηθεί ο νόμος του, ο οποίος διέπεται από καρπούς, χαρίσματα, σημεία και πληθώρα ουρανόδρομων πνευματικών στοιχείων όπου καθιστούν την ζωή αληθινή, αιώνια, άφθαρτη. Μάλλον ο Θεός θα καταργήσει αυτούς που επιδιώκουν κάτι τέτοιο. Με ποιον τρόπο θα το κάνει; Παραχωρώντας την συνεχόμενη και αυξανόμενη αμαρτία στην ζωή τους, η οποία θα τους οδηγήσει στον θάνατο. Και αυτό διότι οι ίδιοι οι άνθρωποι μέσα από την ελεύθερη βούλησή τους, παρά τις απ’ αιώνων συμβουλές του Θεού έχουν επιλέξει την αμαρτία. Μάλιστα η ανθρωπότητα μεταξύ Χριστού και Βαραββά επέλεξε και επιλέγει αιώνες τώρα τον Βαραββά να βασιλεύει. (ερμ.Ρωμ.γ-19)
Ø  
Γνωρίζουμε ότι, η αμαρτία εκτελεσθείσα γεννά τον θάνατον και όχι ο Θεός που πολλοί ρίχνουν ευθύνες σ αυτόν. Ας γνωρίζουμε επίσης πως ο Θεός είναι απείραστος κακών και αυτός ουδένα πειράζει. Πειράζεται δε έκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας, παρασυρόμενος και δελεαζόμενος. Έπειτα η επιθυμία αφού συλλάβη, γεννά την αμαρτίαν, η δε αμαρτία εκτελεσθείσα γεννά τον θάνατον. Πιστεύω ότι ήρθε ο χρόνος ώστε το ανθρώπινο γένος να συλλάβει το κακό που δημιουργεί η αμαρτία, ο λάθος τρόπος σκέψης, οι λάθος επιδιώξεις και να γίνει ανατροπή η οποία θα φέρει την αναμαρτησία. Με την οποία αναμαρτησία αυξάνεται η ζωή, η αιώνια ζωή αυτή που καταργεί τον φυσικό θάνατο. Συμβουλεύω να μελετούμε τον Λόγο του Θεού μέρα και νύχτα ώστε να εισέλθουμε στην σοφία του Πατέρα. Από εκεί και πέρα θα δοθούν όλες οι εξηγήσεις και η ζωή θα βασιλέψει παντού, ώστε η χαρά μας να είναι διά Πνεύματος Αγίου και όχι διά της ανυπακοής στο θέλημα του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. (ερμ. Ρωμ.γ-19)
Ø  
Η δικαιοσύνη του Θεού είναι το μέγα έλεος. Η δικαιοσύνη του Θεού πάντα προσφέρει και μας δίνει συνέχεια την ευκαιρία να εκπληρώσουμε την αποστολή μας. Η δικαιοσύνη των ανθρώπων προς τον Θεό είναι η ζώσα πίστη, η οποία αυξάνει τα έργα του Θεού. Χρειάζεται προσπάθεια να εννοήσουμε, να καταλάβουμε τον τρόπο που δικαιώνεται ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Δεν είναι δύσκολο. Είναι εύκολο. Λίγη σοβαρότητα απαιτείται να δείξουμε ώστε να αντιληφθούμε τον ρόλο της παρουσίας του Θεού στην ζωή μας, να αντιληφθούμε τον νόμο του Θεού, την αξία της ζώσης πίστεως, την αξία της συνεχόμενης ενασχόλησης πάνω στο θέλημα του Θεού και τελευταία την αξία της άφθαρτης, αιώνιας ζωής. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. (ερμ. Ρωμ.γ-26)
Ø  


2) ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΦΘΑΡΤΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ

                                      2) ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΦΘΑΡΤΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ
 
 
Η πίστη αυξάνει πάνω στον αγώνα του καθαρισμού, του αγιασμού, πάνω στην δραστηριότητα της εξάπλωσης, πάνω στις αντιξοότητες. Χρειάζεται να έχουμε έργα πίστεως, τα οποία διέπονται από καρπούς του Αγίου Πνεύματος διότι ο Λόγος του Θεού σε άλλο σημείο αναφέρει: Δείξόν μοι την πίστιν σου εκ των έργων σου. Τα έργα του νόμου, η τήρηση του νόμου του Θεού στην ζωή μας, μας διαμορφώνουν χαρακτήρα Χριστού. Τα έργα πρέπει να γίνονται για να συνηθίσουμε τον νέο τρόπο ζωής, διότι αυτός που ζούμε σήμερα είναι εξωγραφικός και επικίνδυνος για εμάς και τους γύρω μας. (ερμ. Ρωμ.γ-28)
Ø  
Όσοι δημιουργούν Θεό στα μέτρα τους βρίσκονται σε πλάνη. Ο Θεός είναι όλων των λογικών όντων που αναπτύσσουν τις ιδιότητές του ανεξαρτήτου έθνους, θρησκείας, γλώσσας. Ο Θεός χώρισε τους ανθρώπους σε έθνη, λαούς, θρησκείες ώστε να φανεί η αγάπη. Όσοι έχουν αγάπη, δεν έχουν ταμπέλες αλλά σοφία Θεού. (ερμ. Ρωμ.γ-29)
Ø  
Αφού η βασιλεία είναι του Θεού, αυτός ξέρει να δέχεται σε αυτήν περιτετμημένους και απερίτμητους, δίκαιους και αμαρτωλούς. Εμείς λοιπόν ας κοιτάξουμε την δουλειά μας, την αποστολή μας και ας μάθουμε να μην μπαίνουμε σε ξένα χωράφια με την κρίση και τον εωσφορικό εγωισμό, τον οποίον αναπτύσσει ο φανατισμός που διακατέχει τις θρησκείες. (ερμ. Ρωμ.γ-30)
Ø  
Χρειάζεται να εργαστούμε το νόμο του Θεού, και τη ζώσα πίστη, με σκοπό να αναγεννηθούμε, να καλλιεργηθούμε και να μεταλλαχτούμε σε έναν νέο κατά Θεό άνθρωπο, ο οποίος θα διέπεται από τον νόμο και τις αρχές του Θεού. (ερμ. Ρωμ.γ-31)
Ø  
Η παρουσία του Χριστού, το αποστολικό του έργο με αποκορύφωμα όλων την σταυρική του θυσία, έγιναν αιτία να δωρίσει ο Θεός Πατέρας στον πεσόντα άνθρωπο το μέγα έλεος, την χάρη. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι όλοι εμείς ξεκινάμε με την πίστη στον Θεό. Αυτή η πίστη μας δικαιώνει σε κάθε μας πτώση, ώστε δι αυτής να συνεχίζουμε την πνευματική μας προσπάθεια. Η πνευματική προσπάθεια δημιουργεί τα έργα αγάπης, τα οποία διαμορφώνουν τον χαρακτήρα μας. Κατόπιν το έλεος του Χριστού που απορρέει από την θυσία του, μας δίνει χρόνο να συνεχίσουμε να εντρυφούμε πάνω στα δρώμενα του Αγίου Ευαγγελίου. Ο χρόνος μας οδηγεί στην αφιέρωση. Η αφιέρωση μας καθιστά τον νόμο του Θεού συνήθεια στην ζωή μας. Έτσι, το θέλημα του Θεού λαμβάνει χώρα στην καθημερινότητα μας. (ερμ. Ρωμ.δ-1)
Ø  
Όλα όσα στοιχεία δώρισε ο Θεός σε εμάς, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν από εμάς ώστε να φτάσουμε στο σημείο ο νόμος του Θεού να λειτουργήσει μέσα μας. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος από αυτόν που φανέρωσε ο Χριστός με την παρουσία του και το ανθρωποσωτήριο έργο του. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. (ερμ. Ρωμ.δ-1)
Ø  
Τα παιδιά της Φωνής Θεού καλούνται άνωθεν να εργαστούν πνευματικά χρησιμοποιώντας το μέγα έλεος και την ζώσα πίστη, η οποία αυξάνει με τα έργα θυσίας, ώστε να εφαρμόσουν τον νόμο του Θεού ο οποίος νόμος θα τους εξασφαλίσει την σωτηρία ψυχής και σώματος. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. (ερμ. Ρωμ.δ-1)
Ø  
Εύχομαι να ανήκουμε όλοι στην εύνοια του Θεού, ώστε οι αμαρτίες μας μέχρι να φτάσουμε στον αγιασμό να μην λογίζονται. Γι αυτό χρειάζονται δύο στοιχεία. Αυτά είναι η χρηστότητα και όχι η αυστηρότητα και η ζώσα πίστη. Αμήν. (ερμ. Ρωμ.δ-8)
Ø  
Πατέρας όλων των εθνών περιτετμημένων και απερίτμητων είναι ο Αβραάμ και όλοι σώζονται διά των δικών του πνευματικών έργων, με βάση όλων την υπακοή στον Θεό. Τα έργα του ήταν, πρώτον υπάκουσε στον Θεό και εξήλθε εκ της συγγενείας του και δεύτερον με το όνειρο που είδε προέβη στην ενέργεια να θυσιάσει τον μονάκριβο υιό του. Αυτά τα έργα τον έκαναν φίλο του Θεού, ώστε σήμερα να βλέπουμε πως όλοι σχεδόν οι άνθρωποι σε όλον τον κόσμο (Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι, Εβραίοι), στηρίζουν την πίστη τους σε αυτόν τον Αβραάμ. (ερμ.Ρωμ.δ-12)
Ø  
Ο νόμος και η πίστη δημιουργούν νέα βάση στον άνθρωπο του Θεού, ο οποίος αναπτύσσεται σε γονιδιακό επίπεδο και το DNA του πάλλεται κατά Θεό σε σημείο να παραμένει ο άνθρωπος αυτός άφθαρτος, συμμετέχοντας με τα στοιχεία αυτά στα μεγαλεία και στην δόξα του Θεού. Και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο; (ερμ.Ρωμ.δ-14)
Ø  
Ο νόμος του Θεού δόθηκε για να φανερωθεί η αμαρτία, η οποία προ του νόμου κρυβόταν και οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να την εννοήσουν. Δεν μπορούσαν να εννοήσουν το σωστό και το λάθος. Όλα όσα συνέβαιναν στην ζωή τους, τα δέχονταν σαν φυσική συνέπεια με τραγικά αποτελέσματα σε προσωπικό ή γενικό επίπεδο. Η άγνοια και η ημιμάθεια τους καταδίκαζε. Ο νόμος του Θεού αδέλφια μου είναι σωτήριος, είναι άγιος, είναι η πηγή της παρούσης και της μελλούσης ζωής κάθε λογικού όντος. Ο Θεός έθεσε τον νόμο του ώστε οι άνθρωποι όταν εννοήσουν την σημασία του, να διεξάγουν αγώνες για να τον εντάξουν στην ζωή τους. (ερμ. Ρωμ.δ-15)
Ø  
Η Αγία Γραφή είναι το τελευταίο βιβλίο το οποίο θα μελετηθεί από τους ανθρώπους και ο λόγος διότι σήμερα δεν έφτασαν στο πνευματικό εκείνο επίπεδο για να αντιληφθούν την σοφία της. Όταν φτάσουν στο σημείο να εννοήσουν τον νόμο του Θεού και την σοφία αυτού, αυτός ο νόμος θα μεταβληθεί υπό των ανθρώπων του Θεού σε παγκόσμιο σύνταγμα όπου τα μέλη του νέου κόσμου θα φτάσουν στην θέωση και θα επανέλθουν στην αιώνια, άφθαρτη ζωή. Ο νόμος του Θεού είναι να αγαπήσουν οι άνθρωποι Κύριον τον Θεόν τους εξ όλης της καρδίας τους και εξ όλης της ψυχής τους και εξ όλης της διανοίας τους και εξ όλης της ισχύος τους και τον πλησίον τους ως εαυτόν. (ερμ. Ρωμ. δ-15)
Ø  
Η Φωνή Θεού έχει αποστολή να βάλει το Ευαγγέλιο του Θεού στα χέρια όλων των ανθρώπων και των λαών της γης με το πνεύμα που ο Θεός της έδωσε και την ικανότητα να επεξεργάζεται αυτόν τον Λόγο του Θεού, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο της βασιλείας. Το Ευαγγέλιο αυτό είναι μοναδικό, διότι καταργεί τον φυσικό θάνατο και ιδρύει την βασιλεία του Θεού μέσα μας και γύρω μας, ώστε η σοφία του κόσμου η οποία για μένα είναι σχόλια, να αντικατασταθεί από την μόνη αλήθεια, την αποκεκρυμμένη αλήθεια του Ευαγγελίου του Χριστού. Ο Τιμόθεος αναφέρει για τον Λόγο του Θεού τα εξής: Φανερωθείσαν δε τώρα διά της επιφανείας του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όστις κατήργησε μεν τον θάνατον, έφερε δε εις φως την ζωήν και την αφθαρσίαν διά του Ευαγγελίου. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. (ερμ. Ρωμ.δ-15)
Ø  
Οι επαγγελίες που απομένουν ώστε ο Θεός να έρθει στη γη είναι: Πρώτον, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της βασιλείας, αυτό είναι που κηρύττεται σήμερα υπό της Φωνής Θεού. Δεύτερον, να καταργηθεί η αμαρτία πρώτα μέσα από τον άνθρωπο και έπειτα και από γύρω του. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται εμπεριστατωμένη πνευματική εργασία νυχθημερόν πάνω στα δρώμενα του Αγίου Ευαγγελίου. Τρίτον, αφού λάβει χώρα η ατομική κρίση, κατόπιν διά της εξάπλωσης θα λάβει χώρα και η γενική κρίση.  Η ατομική και η γενική κρίση θα καταργήσει την αμαρτία από όλο τον λαό του Θεού διά του νόμου του Θεού, κρίνε ζώντας και νεκρούς. Τέταρτον, όταν καταργηθεί η αμαρτία ιδρύεται η βασιλεία του Θεού. Στην συνέχεια αυτόματα καταργείται ο φυσικός θάνατος από τα σώματα ημών, διότι τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος. Πέμπτον, ο λαός του Θεού με προσευχή και με φωνή αρχαγγέλου, διά του Παρακλήτου (εκείνος) ιδρυτή της εκκλησίας της Φιλαδέλφειας, θα φέρουν τον Χριστό στην γη. Ο Χριστός φανέρωσε: Συμφέρει υμίν ίνα εγώ απέλθω, εάν γαρ εγώ μη απέλθω ο παράκλητος ουκ ελεύσεται και ελθών εκείνος θέλει ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως, δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση θέλει λαλήσει και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Όλοι μαζί οι άνθρωποι του Θεού θα καλέσουν τον Υιό και Λόγο του Θεού του ζώντος. Μόνο με αυτόν τον τρόπο πραγματοποιείται και λαμβάνει χώρα η δευτέρα έλευση του Χριστού. (ερμ.Ρωμ.δ-16)
Ø  
Υπάρχουν πολλές σειρήνες που θέλουν να μας βγάλουν από τις επιδιώξεις μας, εμείς όμως να κλείνουμε τα αυτιά μας στις σειρήνες αυτές και στα εντάλματα των ανθρώπων και με όλη μας την δύναμη να επιδιώκουμε τα γεγραμμένα, ώστε να λάβουν χώρα στην ζωή μας. (ερμ.Ρωμ.δ-19)
Ø  
Σήμερα γνωρίζουμε πολύ καλά ποιο είναι το θέλημα του Θεού και με την δύναμη την δική του θα τείνουμε με όλη μας την δύναμη στις επιδιώξεις που μας καλεί να αναπτύξουμε. Χρειάζεται καλή προαίρεση και το βασικότερο να είμαστε ενωμένοι μία καρδιά, μία ψυχή, ένα φρόνημα ώστε να εξαλείψουμε την αμαρτία που επιβουλεύεται την ζωή μας και να επιδιώξουμε τον αγιασμό. Αμήν. (ερμ. Ρωμ.δ-23)
Ø  
Ο Χριστός μας χάρισε διά της σταυρικής του θυσίας το μέγα έλεος. Εκείνο που χρειάζεται από εμάς είναι να διεξάγουμε αγώνες, ώστε να φτάσουμε σε εκείνη την πίστη που ζωοποιεί το πνεύμα και το σώμα μας. (ερμ. Ρωμ.δ-25)
Ø  
Διά πίστεως εκπληρώθηκαν οι επαγγελίες του Θεού από ανθρώπους που τις πίστεψαν και τις έφεραν στην ζωή τους. Αυτοί που δεν έχουν πίστη ομοιάζουν με σπίτι το οποίο εκτίσθη στην κινούμενη άμμο και όταν έρχεται ο πρώτος φυσικός καιρικός πειρασμός πέφτει, χάνεται. Αυτή η πίστη ονομάζεται σκιώδης πίστη. Ο Κύριος φανέρωσε πως αν έχετε πίστη Θεού, δύνασθε να ποιήσετε ότι ποιώ και εγώ. (ερμ.Ρωμ.ε-2)
Ø  
Όταν έρθει η πίστη τα πάντα αλλάζουν, διότι πλέον δεν ελπίζουμε αλλά πιστεύουμε, που σημαίνει ότι ο λόγος έχει εξουσία και όταν ειπωθεί αρχίζει να ενεργεί και να δημιουργεί. (ερμ. Ρωμ.ε-2)
Ø  
Όταν μάθουμε ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό, τότε όλα για εμάς θα είναι σπουδή η οποία θα μας εξασφαλίσει σοφία Θεού. Να έχουμε υπομονή στα πάντα, διότι έτσι θα πετύχουμε τα πάντα. Αμήν. (ερμ. Ρωμ.ε-4)
Ø  
Ένας άνθρωπος για έναν δίκαιο μπορεί και να δώσει την ζωή του. Ποιος όμως θα έδινε την ζωή του για έναν που έχει προβεί στις πιο αισχρές αμαρτίες; Ο Χριστός αδέλφια μου αυτό έκανε. Έδωσε την ζωήν του λύτρο αντί πολλών και την έδωσε για δίκαιους και άδικους, παρέχοντας την ευκαιρία και το δικαίωμα στους πάντες, αν το θελήσουν, να εισέλθουν με την σχετική μετάνοια στην βασιλεία του Θεού, στην βασιλεία της αγάπης. (ερμ. Ρωμ.ε-7)
Ø  
Σήμερα η Φωνή Θεού, το έργο δηλαδή που υπηρετούμε όλοι εμείς, κηρύττει το Ευαγγέλιο της βασιλείας. Αυτό το Ευαγγέλιο της βασιλείας εμπεριέχει το μεγαλύτερο ουράνιο κάλεσμα υπό του Θεού και απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, Και θέλει κηρυχθή τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη εις μαρτύριον πάσιν τοις έθνεσιν και τότε ήξει το τέλος. (ερμ. Ρωμ.ε-7)
Ø  
Η αγάπη του Θεού είναι άπειρη και το κάλεσμα είναι μοναδικό για όλο το ανθρώπινο γένος και αυτό γιατί θέλει να μας κάνει κατ’ εικόνα και ομοίωση. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από τον Θεό ως προς τον άνθρωπο. (Ερμ.Ρωμ.ε-8)
Ø  
Ο τρόπος για να πετύχουμε την ενότητα είναι να καταλάβουμε ότι ο κάθε άνθρωπος έχει ξεχωριστή προσωπικότητα και διαφορετική αποστολή. Έτσι δεν θα βλέπουμε λάθη και όλοι μαζί θα αποτελούμε την αιώνια οικογένεια του Θεού. (ερμ. Ρωμ.ε-10)
Ø  
Ο Χριστός με την σταυρική του θυσία γκρέμισε το μεσότοιχο της ανυπακοής του ανθρώπου και έγινε ο σύνδεσμος Θεού και ανθρώπου κάθε στιγμή, κάθε λεπτό. Ο πρώτος άνθρωπος διά της παρακοής έγινε αιτία να βασιλέψει ο θάνατος, φυσικά παραχώρηση Θεού ώστε να γνωρίσει καλό και κακό. Σήμερα αφού ο άνθρωπος απέκτησε την κατάλληλη πείρα και εμπειρία, δύναται με τον δεύτερο άνθρωπο Ιησού να ξαναχτίσει την σχέση του με τον Θεό και να επανεντάξει τον εαυτό του στην άφθαρτη ζωή. (ερμ. Ρωμ.ε-12)
Ø  
Εμείς όσοι ανήκουμε στην Φωνή Θεού έχουμε στόχους. Αυτοί είναι: 1ον) Να καταργηθεί η αμαρτία από μέσα μας και γύρω μας, 2ον) να ιδρυθεί η βασιλεία του Θεού μέσα μας και διά της εξαπλώσεως και γύρω μας και 3ον) να καταργηθούν οι μηχανισμοί (αμαρτία) που καταστρέφουν την ζωή μας, ώστε να ξαναχτίσουμε την άφθαρτη ζωή την οποίαν ο Θεός χάρισε σε εμάς καθιστώντας μας εικόνα του Θεού του αοράτου. (ερμ. Ρωμ.ε-13)
Ø  
Η Φωνή Θεού εργάζεται σήμερα διά της αφιέρωσης, ώστε με την δύναμη του Θεού να εφαρμόσει τον νόμο του Θεού και στην συνέχεια διά της ζώσης πίστεως να επαναφέρει στα σώματα όλων ημών τα άφθαρτα εκείνα στοιχεία που καθιστούν την ζωή αιώνια, άφθαρτη, αθάνατη και έτσι διά Πνεύματος Αγίου να επανέλθει η αρχέγονη συμπεριφορά και λειτουργία που ο Θεός εξ αρχής μας έδωσε με τα στοιχεία και τις ιδιότητες τις δικές του. (ερμ. Ρωμ.ε-14)
Ø  
Κατάκριση μας διακατέχει όταν διεπόμαστε από άγνοια του Λόγου του Θεού και από πνευματική ανωριμότητα. Έτσι αποκτούμε αυστηρή συνείδηση. Αυτή η αυστηρότητα μας κάνει να αντιλαμβανόμαστε τα λάθη μας ή τα λάθη των συνανθρώπων μας ως καταστροφικά, οδηγώντας μας σε αδιέξοδο. (ερμ. Ρωμ.ε-18)
Ø  
Χρηστότητα σημαίνει ότι ειρηνεύουμε με τα πάντα και σπουδάζουμε με τα πάντα που συμβαίνουν μέσα μας και γύρω μας, έχοντας εμπιστοσύνη στην σοφία του Θεού ο οποίος Θεός μέσω του καλού και του κακού μας εξελίσσει και μας σπουδάζει. (ερμ.Ρωμ.ε-19)
Ø  
Η αμαρτία βασιλεύει μέχρι την ημέρα που θα αντιληφθούμε την χάρη του Θεού, η οποία μετέπειτα διαμορφώνει ολόκληρο το είναι μας σε χαρακτήρα Χριστού. (ερμ. Ρωμ.ε-20)
Ø  
Πολλοί χωρίς να εργαστούν κατ ελάχιστον πνευματικά παρά μόνο θεωρητικά, μη έχοντας εκδηλώσει κανένα έργο πίστεως ή κανένα πνευματικό ερέθισμα, πιστεύουν ότι έχουν χάρη και διαρκώς καυχώνται. Να γνωρίζουμε ότι την χάρη του Θεού την χρησιμοποιούν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πνευματικά έργα. (ερμ.Ρωμ.ς-1)
Ø  
Η αμαρτία επιβουλεύεται την φθορά σε εμάς, επιφέροντας στο σώμα ημών πληθώρα ασθενειών με αποκορύφωμα όλων τον φυσικό θάνατο ψυχής και σώματος. (ερμ.Ρωμ.ς-2)
Ø  
Το βάπτισμα στο νερό συμβολίζει  ότι πεθάναμε, συνετάφημεν μετά του Χριστού. Από εκείνη την ώρα, που θα βγούμε από την κολυμβήθρα, ανήκουμε στην ζωή την άφθαρτη, την αθάνατη ζωή. Όταν όμως αυτό δεν το εννοήσουμε, τότε το βάπτισμα γίνεται ένας ξερός τύπος ο οποίος δεν ωφελεί. Αφού οι εντολές που παίρνουμε εκείνη την ώρα διά Πνεύματος Αγίου μέσω του ιερέα δεν εκπληρώνονται στην ζωή μας γι’ αυτό και δεν έχουμε ζωή. (ερμ. Ρωμ.ς-3)
Ø  
Ο Χριστός μας ελευθέρωσε από την αμαρτία, η οποία γεννά τον θάνατο. Αρα, μας ελευθέρωσε και μας κατήργησε την φθορά και τον θάνατο. Το αν ακόμη υφίστανται στην ζωή μας η φθορά και ο θάνατος, αφήνει να εννοηθεί ότι δεν έχουμε πιστέψει συνειδητά στην θυσία του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος ή και αν έχουμε πιστέψει αποδεικνύεται ότι μόνο με τα λόγια πιστέψαμε ενώ τα έργα μας πόρρω απέχουν. (ερμ. Ρωμ.ς-6)
Ø  
Ο Χριστός ότι έφερε στην ζωή του το πέτυχε σαν άνθρωπος, δίνοντας θάρρος σε εμάς να πετύχουμε διά Πνεύματος Αγίου το υπερβατικό κάλεσμα που λάβαμε ώστε να αλλάξουμε το φθαρτό σώμα μας με το άφθαρτο σώμα του Χριστού. (ερμ.Ρωμ.ς-9)
Ø  
Χρειάζονται τρία στοιχεία για να ακολουθήσουμε τον Χριστό: Πρώτον η απόφαση, δεύτερον η κρυφή ζωή μας να είναι του Χριστού και τρίτον να είμεθα ιδεώδεις άνθρωποι με προσωπικότητα Χριστού. (ερμ. Ρωμ.ς-9)
Ø  
Σοβαροί και υπεύθυνοι είναι αυτοί που καλέστηκαν από τον Θεό και με ειλικρίνεια και απόφαση εκπληρώνουν το θέλημα του Πατέρα Θεού. (ερμ. Ρωμ.ς-11)
Ø  
Ο διάβολος δεν θα νικηθεί με σταυρούς, κηρύγματα ή με πνευματικές εξυπνάδες. Ο διάβολος θα νικηθεί με το να καταφέρουμε να νικήσουμε το κακό με το καλό. Ας βομβαρδίσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο με σοφία Θεού και να είμεθα σίγουροι ότι ο συνεργαζόμενος με τον Χριστό ουδέποτε νικάται. (ερμ. Ρωμ.ς-12)
Ø  
Η χάρη του Θεού δύναται να εξαλείψει την αμαρτία από το μυαλό μας και από τα μέλη μας και ας την έχουμε κληρονομήσει. Όλα μπορούν να αλλάξουν στην ζωή μας και η αμαρτία μπορεί να εξαφανιστεί. Χρειάζεται όμως να κάνουμε βεβαίαν την κλήσιν και την εκλογήν μας διακατεχόμενοι από πνευματική σοβαρότητα. (ερμ.Ρωμ.ς-14)
Ø  
Το έλεος μπορεί να δοθεί υπό του Θεού έστω και την τελευταία στιγμή, όμως, η συνειδητή αμαρτία θα έχει αποδιοργανώσει όλες τις λειτουργίες του σώματός μας και θα επιφέρει χωρίς αναστολή τον φυσικό θάνατο. (ερμ. Ρωμ.ς-15)
Ø  
Είμαστε υιοί Θεού και αδελφοί του Χριστού όπου μετέχουμε των επαγγελιών ως κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι της δόξης αυτού του Θεού. (ερμ. Ρωμ.ς-16)
Ø  
Όπου υπάρχει αμαρτία δεν υπάρχει ούτε δικαιοσύνη, ούτε σοφία Θεού, ούτε σπλάχνα Χριστού. Τίποτα δεν υπάρχει, πόσο μάλλον ο αγιασμός. Και αν φαίνεται πως υπάρχει κάποιος καλός άνθρωπος γύρω μας, να γνωρίζουμε ότι αν θιχτούν τα συμφέροντά του θα γίνει θηρίο να μας κατασπαράξει. Όταν δεν υπάρχει δικαιοσύνη Χριστού, υπάρχει μόνο κονιορτός και ο λόγος διότι η δικαιοσύνη των ανθρώπων απαιτεί, του Θεού όμως προσφέρει και διακατέχεται από το μέγα έλεος. (ερμ.Ρωμ.ς-20)
Ø  
Ελεύθερος είναι αυτός που κατάφερε με πολυχρόνιο αγώνα να αποβάλει την αμαρτία από το πνεύμα του αλλά και από το σώμα του, επιδεικνύοντας ουσιαστικό ενδιαφέρον στο να ποιεί το θέλημα του Θεού καθ εκάστην ημέρα. (ερμ. Ρωμ.ς-22)
Ø  
Μέσω της θυσίας του Χριστού και του μέγα ελέους του δίνεται σήμερα εις ημάς η ευκαιρία να συνεχίσουμε το πνευματικό μας ταξίδι μέχρι την ημέρα που θα μας γίνει ο νόμος ου Θεού καθημερινός τρόπος ζωής. (ερμ.Ρωμ.ζ-4)
Ø  
Ο νόμος του Θεού επηρεάζει θετικά όλο μας το είναι. Ειδικά όταν εφαρμόζεται επηρεάζει την συναισθηματική και πνευματική κατάσταση του υλικού μας σώματος που στηρίζεται αποκλειστικά στο ρήμα του Θεού, το οποίο και θα πρέπει να υφίσταται στο νου μας ώστε δι αυτού να ζωοποιείται το σώμα μας. Ο Χριστός τόνισε, το ρήμα, το πνεύμα του Θεού Πατέρα εστίν το ζωοποιούν. (ερμ. Ρωμ.ζ-7)
Ø